Ilmajoen riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous 13.2.2024 klo 18:00, paikkana Riistavalli (Riistavallintie 156, 60800 Ilmajoki)

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys osoitetaan esittämällä voimassa oleva metsästyskortti kokoukseen tultaessa, esim. omariista sovelluksesta tai maksukuitilla

Jos riistanhoitoyhdistyksen jäsen aikoo osallistua vuosikokoukseen äänioikeuden käyttäjänä, on hänen esitettävä pyydettäessä selvitys myös iästään. (Riistahallintolain 16 §:n mukaan äänioikeutta voi käyttää vain 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen jäsen.)

Jos jäsen edustaa valtuutuksen nojalla riistanhoitoyhdistyksen toista jäsentä, hänen on esitettävä kirjallisen valtuutuksen lisäksi edellä mainitut selvitykset myös edustamastaan jäsenestä.

Käsiteltävät asiat työjärjestyksen mukaiset asiat.

Tervetuloa

Ilmajoen riistanhoitoyhdistyksen hallitus