Peuranmetsästyksen säännöt

Peuranmetsästyksen johtaja

Sami Raitila, 050-5650524, peura.ims@gmail.com

Muut peurapäälliköt

Simo Perälä, 0400 162 349

Anssi Luoma, 040 839 3870

Alpo Nikkola, 044 705 0528

Jussi Pakkala, 0400 504 478

Sami Oksaharju, 050 364 7005

Panu Huikku, 040 531 6313

Jussi Uusineva, 0400 549 154

Timo Lipponen, 050 597 9501

Oma Riista aluekoodi: 3ZEJHQN3RA

Lupamäärät  ja saaliit

Kokonaislupamäärä 35

Ajojahti : X Urosta, X naarasta ja X vasaa

Saalis

pvm kylä saalis
     
     
     
     
     
     
     

Kyttääminen/vahtiminen : X Urosta, X naarasta ja X vasaa

Saalis

pvm kylä saalis
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Peurajahdin ohjeet22 § (11.4.2013/270) Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteetKuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.
Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.