Seuran vastuuhenkilö villisika-asioissa

Villisian metsästykseen liittyvissä asioissa yhteys Henry Kenkkilään, puh. 040-5292016

Vastuuhenkilölle ilmoitetaan seuran alueella tehtävistä villisikahavainnoista sekä alueelle saapuvista villisioista. Vastuuhenkilö ottaa tarvittaessa naapuriseuroihin yhteyttä.

Metsästysaika

Porsaatonta villisikaa saa metsästää ympäri vuoden, mutta villisikanaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.

Villisian ampuminen kiväärillä

Villisikaa saa ampua vain aseella, jonka patruunan:
a) luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea;
b) luodin paino on 10 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea; tai
c) lyijyttömän luodin paino on 7,5 grammaa tai enemmän ja osumaenergia a kohdassa tarkoitetulla tavalla mitattuna vähintään 1 900 joulea.

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenevaa luotia.

Villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen.

Villisian ampuminen haulikolla

Haulikkoa koskevat rajoitukset ”Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. (21.12.2000/1206) Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen”.  Eli haulikon täyteispatruuna on sallittu villisikaa ammuttaessa, mutta EI haulipatruuna.

HUOM! VILLISIKAA EI SAA TEURASTAA RIISTAVALLILLA!

Ohjeita villisiasta otettaviin näytteisiin
Villisika Eviran sivuilla →
Kuvallinen näytteenotto-ohje →
Afrikkalainen sikarutto ASF→