Ennakkoilmoittautumiset kyläpäälliköille, joko sähköpostilla tai henkilökohtaisesti, tarvittavat dokumentit esittämällä. Kokouksessa voi myös ilmoittautua.

Esitettäväksi vaaditaan todistus hyväksytystä hirvenammuntakokeesta, valtion metsästyskortti, kuitti suoritetusta osallistumismaksusta ja kuitti Ilmajoen Metsästysseuran jäsenmaksusta.

Jokaisen metsästykseen osallistuvan osallistuminen kokoukseen on pakollista. Esteistä esitettävä anomus kokoukseen.

Ilmoittautumismaksut kaudelle 2023 60€

 Latomaksu uusilta osallistujilta 100€

MAKSETTAVA TILILLE FI29 5071 0040 0071 74, viitenumero 2406. Ei paikan päällä maksua.

Ilmajoen Metsästysseura ry, Metsästyksen johtaja

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2023

Huom! Hirvikokouksen 2023 päätös vuodelle 2024, että jokainen hirvenmetsästäjä käy ampumassa kaksi kertaa vanhan säännön(3 laukausta seisovaan ja 3 laukausta liikkuvaan maaliin ) mukaisen harjoituksen aumpumaradalla voidakseen osallistua vuoden 2023 jahtiin. Ammunta voidaan suorittaa yhdellä käynnillä.

Hirvijahti alkaa 12.10.2024

Oma Riista aluekoodi: 

Hirvenmetsästyksen johtajat

Päällikkönä toimii Simo Perälä, varapäällikkö Vesa Autio

Alueiden jahtipäälliköt

Honkakylä: Jukka Väisänen, Jaakko Ojaluoma, Veli-Markku Hakola

Huissi: Sakari Ala-Kauppila, Jukka Rasku, Ville Ala-Nikkola, Tuomas Laitila 

Loukasmäki: Juha Seppä, Jarmo Heikkilä, Janne Ritola

Keskikunta: Juha Viitala, Jorma Salmi, Vesa Autio, Ossi Kujanpää

Koskenkorva: Timo Komsi, Pauli Hautamäki, Pasi Löppönen, Jukka Latvala

Nopankylä: Veli Haavisto, Simo Perälä, Ari Hill

Pojanluoma: Ari Soisalo, Mauri Koivula, Jani Luopa

Tuomikylä: Sami Oksaharju, Sami Raitila, Henri Takala

22 § (11.4.2013/270)
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.