Tiivistelmä Ilmajoen Metsästysseuran perustavasta kokouksesta 1.4. 1905 ja seuran alkutaipaleesta.

Ilmajoen Metsästysseuran perustava kokous pidettiin agronomi A.Silvennoisen luona Lepolassa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 1905. Nykyisin talon paikalla on kelloseppämestari Antti Mäen omakotitalo. Kokouksen puheenjohtajana toimi Peuralan koulun opettaja I.Albinus Kari. Hän oli tuon ajan monitoiminen puuhamies. Pöytäkirjan toimitti Eelis Lunden ja muita seuran perustavia jäseniä olivat Kaarlo Lanne, Oskar Engman, J. Rinta-Nikkola, K.Viertokangas, Juha Ala-Pirilä, Herman Röyskö ja Valle Honkasalo. Kokouksessa valittuun johtokuntaan tulivat I.A.Kari, Valle Honkasalo, Herman Röyskö, Kaarlo Lanne, O.Engman ja Eelis Lunden.

Kokouksessa jäsenmaksuksi määrättiin 50 penniä. Seura sai lahjoituksena ”Ilmajoen ampumaurheilun ystäviltä” heidän yhteisesti omistamansa varat, joiden käytöstä säädettiin, että 50% tuli käyttää ampumapalkintoihin, 50% seuran vapaasti käytettäväksi. Opettaja Kari luovutti kokouksessa seuralle BUURI-seuran Mauserin. Ensimmäisenä vuotena ilmoittautui seuraan jo 27 jäsentä huolimatta levottomasta ajasta. Aluksi seuran toiminta keskittyi ampumataidon kehittämiseen ja salametsästyksen valvontaan. Metsästyksessä pääpaino oli riistaeläimissä eikä niinkään petoeläinten hävittämisessä.

Maan itsenäistyttyä Suomeen perustettiin yhdistysrekisteri vuonna 1919. Myös metsästysseurat alkoivat vähitellen liittyä yhdistysrekisteriin ja niinpä Ilmajoen Metsästysseurakin rekisteröitiin vuonna 1934. Perustettu metsästysseura tarvitsi toiminnan kiintopisteeksi metsäkämpän. Urho Honkasalon muistiinpanojen mukaan kämppä rakennettiin vuonna 1913 Härjänsarvivuoren kainaloon Antti Yli-Suomun metsäsaralle. Paikasta tehtiin suullinen vuokrasopimus määrättömäksi ajaksi. Kämppä sai nimen UNISILMÄN METSÄKÄMPPÄ.

Kelloseppä Urho Honkasalon mukaan kämpän ”hommaajia” olivat:
Mauri Honkajuuri, nimismies
Johannes Laurunen, kappalainen
Oskan Engman, välskäri
Iisakki Rinne, maanviljelijä
I.Albinus Kari, opettaja
Valle Honkasalo, kelloseppä

Lisätietoja Ilmajoen Metsästysseuran alkuvuosikymmenten toiminnasta löytyy laatimastani seuran historiakatsauksesta, joka on arkistoituna seuran arkistoon.

16.2.2005

Jussi Antila