Hirviradan uuden ohjauksen käyttökoulutus: 26.6. , 3.7. sekä 5.7. ennen ampumaharjoituksia ja/tai ampumakoetta alkaen klo 17:30.

Merkkiammunnat torstaisin alkaen 5.7 aina 20.9 saakka. Poikkeuksen 6.9 jolloin rata varattu muuhun käyttöön.

Ammunnat klo 18:00-19:00. Jousimerkkiammunnat alkavat klo 19:00 tai kun luotiaseampujia enää ole jonossa.

Ase tuodaan ja viedään ampulavalle/-lavalta asesuojuksessa !!! Turvahenkilö antaa luvan lipastamiseen ja lataamiseen sekä valvoo, että ammunnan jälkeen panospesä on tyhjä. Maksu käteisellä 20 €/suorituskerta. Voimassa oleva metsästyskortti ja aseenkantolupa on vakuutusturvan takia ehdottomasti esitettävä ampukakokeenvalvojalle.

 

Mika Pekkanen
Ilmajoen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja
p. 040 5335876