Suomen riistakeskus on päättänyt myöntää luvan seuraavasti.

Lupa-aika 01.04.2016 - 30.04.2016, 01.09.2016 - 31.03.2017
Suomen riistakeskus on rajannut fasaanien pesintä- ja poikasajan lupa-ajan ulkopuolelle.

 

Luvan nojalla voidaan pyydystää elävänä pyytävällä häkillä fasaaneja riistanhoidollista siirtoistutusta varten sekä fasaanien aiheuttamien ongelmien
lievittämiseksi. Pyydys on tarkastettava vähintään kerran vuorokaudessa. Pyynnissä on huolehdittava siitä, että eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen
säädösten vaatimukset tulevat otetuksi huomioon. Luvan nojalla voidaan pyytää yhteensä 200 fasaania hakemuksen karttaliitteeseen rajatuilta alueilta.

Siirrettyjen fasaanien lukumäärä on ilmoitettava seuralle välittömästi lupa-ajan jälkeen.

Alue 1 pyydystysalue ja alue 2 siirtoistutusalue.
pyydystysalue
siirtoalue