Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 §:n 9 kohdan kumoamisesta. Villisian metsästyksen tehostamiseksi villisian yleinen rauhoitusaika metsästysasetuksen 24 §:n 9 kohdassa kumotaan. Metsästysasetuksen 25 §:n 2 momentissa villisialle säädetty erityinen rauhoitusaika jää edelleen voimaan. Porsaattoman villisian metsästys on siten vastaisuudessa mahdollista ympärivuotisesti. Asetus tulee voimaan 1.3.2016.

Eli naarasvillisika, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on edelleen aina rauhoitettu.