Seuran vastuuhenkilö villisian metsästykseen liittyvissä asioissa on Henry Kenkkilä, puh. 040-5292016

Vastuuhenkilölle ilmoitetaan seuran alueella tehtävistä villisikahavainnoista sekä alueelle saapuvista villisioista. Vastuuhenkilö ottaa tarvittaessa naapuriseuroihin yhteyttä.

Metsästysaika
Porsaatonta villisikaa saa metsästää ympäri vuoden, mutta villisikanaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu maaliskuun alusta heinäkuun loppuun.

Villisian ampuminen kiväärillä
Villisikaa saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin painon on oltava vähintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J) tai, luodin painon ollessa 8 grammaa tai enemmän, osumaenergian on vastaavalla tavalla mitattuna oltava vähintään 1 700 joulea (E 100 > 1 700 J)

Villisian ampuminen haulikolla
Haulikkoa koskevat rajoitukset ”Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. (21.12.2000/1206) Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen”.  Eli haulikon täyteispatruuna on sallittu villisikaa ammuttaessa, mutta EI haulipatruuna.

HUOM! VILLISIKAA EI SAA TEURASTAA RIISTAVALLILLA!

Ohjeita villisiasta otettaviin näytteisiin

Villisika Eviran sivuilla → 
Kuvallinen näytteenotto-ohje → 
Afrikkalainen sikarutto ASF→