Hirvenmetsästys

 

Ilmajoen Metsästysseuran Hirvenmetsästysseurueen kokous

Koskenkorvan pesäpallostadionilla sunnuntaina 27.9.2020 klo 14.00.

Poikkeustilanteen vuoksi jahtiin aikoville suositellaan ennakkoilmoittautumisia kyläpäälliköille, joko sähköpostilla tai henkilökohtaisesti, tarvittavat dokumentit esittämällä. Kokouksessa voi myös ilmoittautua, mutta etenkään riskiryhmäläisten osallistumista kokoukseen emme suosittele.

Esitettäväksi vaaditaan todistus hyväksytystä hirvenammuntakokeesta, valtion metsästyskortti, kuitti suoritetusta osallistumismaksusta ja kuitti Ilmajoen Metsästysseuran jäsenmaksusta.
Ilmoittautumismaksu 70 € + kaikilta jäseniltä 50 € latomaksu.

  

MAKSETTAVA TILILLE FI29 5071 0040 0071 74, viitenumero 2406. Ei paikan päällä maksua.

  

Ilmajoen Metsästysseura ry, Metsästyksen johtaja

 

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

  

Koronapandemian vuoksi laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta tuli voimaan 4.5 ja on voimassa 31.7.2021 saakka. Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017-31.7.2018, ampumakoe on voimassa 31.7.2021 saakka. Koronapandemian vuoksi kokeessa noudatetaan poikkeusjärjestelyjä. On suositeltavaa, että vain uudet metsästäjät tulevat suorittamaan ampumakokeen.

Huom! Hirvikokouksen 2019 päätös vuodelle 2020, että jokainen hirvenmetsästäjä käy ampumassa kaksi kertaa vanhan säännön(3 laukausta seisovaan ja 3 laukausta liikkuvaan maaliin ) mukaisen harjoituksen aumpumaradalla voidakseen osallistua vuoden 2020 jahtiin. Ammunta voidaan suorittaa yhdellä käynnillä.

 

Hirvijahti alkaa 17.10.2020

Oma Riista aluekoodi: EDKALRM2CZ

Hirvenmetsästyksen johtajat

Päällikkönä toimii Simo Perälä, varapäällikkö Vesa Autio

hirvenmetsastys

Alueiden jahtipäälliköt

Honkakylä: Simo Haapasalmi, Jaakko Ojaluoma, Veli-Markku Hakola

Huissi: Sakari Ala-Kauppila, Jukka Rasku, Tuomas Laitila, Ville Ala-Nikkola

Loukasmäki: Juha Seppä, Jarmo Heikkilä, Pekka Yrjänäinen

Keskikunta: Juha Viitala, Jorma Salmi, Vesa Autio, Ossi Kujanpää

Koskenkorva: Timo Komsi, Pauli Hautamäki, Pasi Löppönen, Jukka Latvala

Nopankylä: Veli Haavisto, Simo Perälä, Ari Hill

Pojanluoma: Ari Soisalo, Asko Oikari, Mauri Koivula, Jani Luopa

Tuomikylä: Jukka Tietäväinen, Harri Takala, Henri Takala

 

 

22 § (11.4.2013/270)
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.