Hirvenmetsästys

Huom! Hirvikokouksen 2018 päätös vuodelle 2019, että jokainen hirvenmetsästäjä käy ampumassa kaksi kertaa vanhan säännön(3 laukausta seisovaan ja 3 laukausta liikkuvaan maaliin ) mukaisen harjoituksen aumpumaradalla voidakseen osallistua vuoden 2019 jahtiin. Ammunta voidaan suorittaa yhdellä käynnillä.

Metsästyspäivät 2019 xx.xx-xx.xx. Ensimmäinen lihanjako on xx.xx. Toisen lihanjakopäivän ilmoittavat päälliköt.
Toisen lihanjaon jälkeen metsästystä jatketaan tilanteen ja hirvipäällikköjen harkinnan mukaan.

Oma Riista aluekoodi: ZK8K59398C

Vuonna 2019 jahti alkaa 12.10.

Hirvenmetsästyksen johtajat

Päällikkönä toimii Markku Löppönen, varapäällikkö Vesa Autio

hirvenmetsastys

Alueiden jahtipäälliköt

Honkakylä: Simo Haapasalmi, Jaakko Ojaluoma, Veli-Markku Hakola

Huissi: Sakari Ala-Kauppila, Jukka Rasku, V-J Laitila

Loukasmäki: Juha Seppä, Jarmo Heikkilä, Pekka Yrjänäinen

Keskikunta: Juha Viitala, Jorma Salmi, Vesa Autio, Ossi Kujanpää

Koskenkorva: Timo Komsi, Jussi Koskenkorva, Jarkko Kaunismäki, Pauli Hautamäki

Nopankylä: Veli Haavisto, Simo Perälä, Ari Hill

Pojanluoma: Ari Soisalo, Jussi Pakkala, Aki Yrttimaa, Asko Oikari

Tuomikylä: Jukka Tietäväinen, Harri Takala, Henri Takala

 

 

22 § (11.4.2013/270)
Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta.