Puheenjohtaja

Pakkala Jouko

Jäsenet

Ala-Nikkola Ville
Kankaanpää Sakari
Nätynki Matti
Raitila Sami
Savioja Mikko
Tallgren Pekka
Tallgren Reijo
Yrttimaa Aki

Kokeet: